ODPOWIEDŹ JEST

PROSTA !

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KPiR


  • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów,
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • rozliczanie właścicieli,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
  • reprezentacja przed urzędami,
  • pomoc w sporządzaniu remanentu,
  • uzgadnianie stanów magazynowych.

Zeznanie roczne z działalności w cenie usług księgowych.