ODPOWIEDŹ JEST

PROSTA !

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH


  • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT(jeśli dotyczy),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • rozliczanie właścicieli,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS,
  • reprezentacja przed urzędami