ODPOWIEDŹ JEST

PROSTA !

Oferujemy m.in.:


 • Zakładanie działalności gospodarczej.
 • Doradztwo księgowo - kadrowe w zakresie prowadzonej działalności.
 • Dogodne umiejscowienie w centrum Łodzi, łatwy dojazd.

Prowadzenie ksiąg handlowych (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)


 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, księgi pomocnicze),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,
 • sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • reprezentacja przed urzędami.

Ponadto:


 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowywanie zakładowego planu kont wraz z wdrożeniem,
 • monitoring zobowiązań i należności,
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i raportów.