W CZYM MOŻEMY

CI POMÓC ?

Działalność Rachunkowa


 • usługowe prowadzenie ksiąg handlowych
 • usługowe przenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • usługowe prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej

Działalność Konsultingowa


 • doradztwo w zakresie finansów i bankowości
 • doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości
 • doradztwo w zakresie BHP i P-poż
 • doradztwo w zakresie oprogramowania
 • windykacja należności
 • działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości
 • obsługa prawna

Działalność finansowa


 • kredyty i pożyczki
 • leasing
 • faktoring

  Ponadto


 • Szkolenia miękkie
 • Szkolenia twarde
 • Szkolenia sprzedażowe
 • Inwestycja w zespół
 • Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo informatyczne