Acer Consulting jest biurem rachunkowo - konsultingowym, które powstało z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Ideą przewodnią dla organizacji naszej działalności jest kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości, finansów, prawa gospodarczego w szerokim jego rozumieniu. Podstawowym założeniem naszej pracy jest odciążenie klientów z obowiązków współpracy z organami administracji państwowej, w szczególności z organami skarbowymi i ZUS.


Podstawowe informacje:

ACER CONSULTING SP. Z O.O.

90 - 571 Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 30/84

NIP: 725 17 03 777

REGON: 472066460

KRS: 0000072782

rok założenia : 1998

kapitał zał.: 70 000,00PLN

ubezpieczenie OC: 50 000euro

Prezes Zarządu : P. Kleinschmidt ( Cer. Min. Fin. Nr 721/03 )

Dodatkowe informacje:

ACER CONSULTING Piotr Kleinschmidt

90 - 571 Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 30

NIP: 728 187 00 72

rok założenia 2005.

Ubezpieczenie OC 100 000 PLN