ODPOWIEDŹ JEST

PROSTA !

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA


Sporządzanie:
  • listy płac,
  • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
  • deklaracji ZUS,
  • wysyłka deklaracji ZUS drogą elektroniczną,
  • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4),
  • przygotowywanie dla właściciela wszelkiego rodzaju sprawozdań,
  • pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP,
  • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowywanie akt osobowych osób nowo zatrudnionych,
  • doradztwo w zakresie kodeksu pracy.